یکی از خدمات ما ارائه راهکار هوش تجاری نفیس است. راهکار هوش تجاری نفیس در قالب خدمات زیر ارائه می‌گردد:

  • تحلیل وضعیت موجود و شناسایی شاخص‌های کلیدی عملکرد کسب‌وکار.
  • تحلیل نیازمندی‌ها و زیرساخت‌های سازمان.
  • تحلیل و پالایش داده‌های موجود.
  • طراحی و پیاده‌سازی انبارداده و ETL.
  • طراحی و پیاده‌سازی برنامه کاربردی هوش تجاری.
  • آموزش کاربران جهت استفاده از امکاناتِ برنامه کاربردی هوش تجاری.
  • نصب، استقرار و راه‌اندازی راهکار هوش تجاری.

شرکت هوش تجاری فکرپرداز نفیس
شرکت هوش تجاری فکرپرداز نفیس

شرکت راهبران اطلاعات هوشمند نفیس گسرت در حوزه‌ی ارائه راهکارهای مبتنی بر هوش تجاری فعالیت خود را شروع نموده است.

مأموریت ما تجزیه، تحلیل و پالایش داده‌های کسب‌وکار سازمان و تبدیل آن‌ها به اطلاعات و درنهایت تبدیل اطلاعات به دانش و خِرَد تجاری برای مشتریان ارجمند هست.

در این راستا با بهره‌گیری از دانش هوش تجاری (Business Intelligence) ، انبارداده (Data warehouse) و داده‌کاوی (Datamining) سعی خواهیم کرد به مشتریانمان در تصمیم‌گیری بهتر و صحیح‌تر درباره کسب‌وکارشان کمک کنیم.

 

شرکت هوش تجاری فکرپرداز نفیس
شرکت هوش تجاری فکرپرداز نفیس