دانلود فايل‌ خدمات هوش تجاری:

شرکت هوش تجاری فکر پرداز نفیس افتخار دارد كه خدمات خود را درزمینه هوشمندی کسب‌وکار و انبارداده به مشتریان گران‌قدر و ارجمند ارائه نماید.

در لینک پایین، مشروح خدمات هوش تجاری و معرفی راهکار هوش تجاری نفیس توسط شرکت هوش تجاری فکرپرداز نفیس در اختیار كاربران قرار دارد:

مشروح خدمات هوش تجاری شرکت راهبران اطلاعات هوشمند نفیس گستر