انواع تجزیه‌وتحلیل فروش

انواع تجزیه‌وتحلیل فروش

انواع تجزیه‌وتحلیل فروش: تحقیقات علمی درباره کسب‌وکارهای متوسط و کوچک، همچنین تجزیه‌وتحلیل داده‌های موجود در این کسب‌وکارها موجب گردیده بینش و دانش به وجود آید. تجزیه‌وتحلیل داده‌های کسب‌وکار می‌تواند به شرکت‌ها کمک کند تا فعالیت‌های بازاریابی خود را ارزیابی کرده و همچنین اطلاعات مفیدی درباره رفتار مشتریان به‌دست آورند. تحقیقات دانشگاهی بر روی این موضوع منتج به دسته‌بندی انواع تجزیه‌وتحلیل داده‌های فروش گردید. دانستن انواع تجزیه‌وتحلیل فروش دیدگاهی جدیدی درباره داده‌های کسب‌وکار به شما خواهد داد. همچنین کمک خواهد کرد بهترین رویکرد را جهت رسیدن به اهداف فروش کسب‌وکار خود به‌دست آورید. نتایج تجزیه‌وتحلیل فروش می‌تواند هوش تجاری را برای کسب‌وکار به ارمغان آورد.

تجزیه‌وتحلیل فروش

تجزیه‌وتحلیل فروش

تجزیه‌وتحلیل فروش تجزیه‌وتحلیل فروش: هر نوع فعالیت فروش قابل‌اندازه‌گیری است. چالش اصلی درباره فروش این است که بدانیم چه چیزی را ردیابی کنیم. با توجه به نرم‌افزارهای بسیار متنوع فروش در بازار، داده‌های فروش بسیار بیشتری نسبت به قبل وجود دارد. به‌منظور کنترل عملکرد فروش، باید از معیارهای اصلی فروش و تجزیه‌وتحلیل آن استفاده کرد. …

بانکداری و انبار داده

بانکداری و انبار داده

بانکداری و انبار داده: بانک‌ها برای باقی ماندن در رقابت باید عضله‌ی راهبُردی و سازمانیِ تجزیه‌وتحلیل خود را رشد دهند. پس تجزیه‌وتحلیل داده‌های بانکی بسیار مطلوب است، اما سؤال مهم و اساسی این است: چگونه می‌توان تجزیه‌وتحلیل مناسب داشت تا به بینشی واقعی درباره کسب‌وکار بانکی رسید؟ پاسخ این سؤال انتخاب انبار داده و هوش تجاری است

چارچوب هوشمندی کسب‌وکار

شکل 5 : چارچوب هوشمندی کسب‌وکار

متدولوژی‌ها، چارچوب‌ها و معماری‌ها، سرمایه‌ای فکری برای انجام پروژه‌های فناوری اطلاعات در اختیار قرار می‌دهند. به‌وسیله این سرمایه فکری می‌توان برآورد هزینه، طرح‌ریزی پروژه، توجیه نرخ بازگشت سرمایه و مطالعات موردی درباره انجام کار داشت.
چارچوب هوشمندی کسب‌وکار، چارچوبی مناسب برای توسعه راهکار هوش تجاری است. این چارچوب راهنمایی‌هایی اصولی برای انجام کار ارائه می‌دهد که برگرفته از بهترین تجربیات گذشته بوده و می‌تواند به‌عنوان طرحی موفق در راستای طراحی و راه‌اندازی راهکار هوشمندی کسب‌وکار مورداستفاده قرار گیرد

علم داده

علم داده

علم داده دانشی مبتنی برداده است که با استفاده از دیگر علوم به‌عنوان علمی میان‌رشته‌ای عمل می‌کند. علم داده با استفاده از فرآیندها، سامانه‌ها و روش‌های علمی، از داده‌ها در اشکال مختلف اعم از ساختاریافته یا غیر ساختاریافته استخراج دانش و بینش انجام می‌دهد. علم داده شبیه به کشف دانش در پایگاه داده‌ها است

هوش تجاری و داشبورد مدیریتی

داشبورد مدیریتی

سیستم نرم‌افزاری هوش تجاری برای بهبود کار آیی سازمان و کسب‌وکار است و بر پایه جمع‌آوری داده‌ها، فرآوری آنها و تجزیه و تحلیل داده‌ها کار می‌کند. داشبورد مدیریتی یک ابزار یا نرم‌افزار است، که حامی هوش تجاری می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده‌هایی که از اداره‌های مختلف یک سازمان مشتق شده‌اند کار ساده و راحتی نمی‌باشد، بنابراین نیاز داریم که راهکاری توسعه دهیم تا این فرآیند را آسان کند. داشبورد مدیریتی به نحوی یک چهارچوب برای تمام فرآیند تبدیل داده‌ها به حساب می‌آیند و به عنوان بخشی مهم و حیاتی از هوش تجاری محسوب می‌گردند.