ناتوانی هوش تجاری در چالش‌های مدیریتی

ناتوانی هوش تجاری در چالش‌های مدیریتی

ابتکارهای موفق هوش تجاری و تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار نیازمندِ مدیریت مؤثر شش گردش کار خاص می‌باشند. استراتژی هوش تجاری و تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار که قادر نباشد مدیریت عمومی موضوع‌های کسب‌وکاری و فنی بین واحدی را انجام دهد، بی‌نتیجه است.

آموزش Dynamic SQL

آموزش Dynamic SQL

آموزش Dynamic SQL 🔸 dynamic SQL آموزش Dynamic SQL : در این مقاله به معرفی مجموعه دستوراتی که با عنوان dynamic SQL شناخته می‌شوند پرداخته و به ارائه توضیحاتی پیرامون تعریف ، معرفی انواع گوناگون و کاربرد dynamic SQL  در برنامه‌های نوشته‌شده با زبان PL/SQL خواهیم پرداخت. دستور dynamic SQL چیست ؟ هرگاه در کد …