تیترهای خدمت:

  • اجرا و نگهداری انواع مختلف بانکهای اطلاعاتی متناسب با نیازمندیهای کمی و کیفی سازمانها
  • اجرا و نگهداری بانکهای اطلاعاتی عملیاتی و پشتیبان همزمان و ناهمزمان و تستی
  • اجرایی و عملیاتی نگهداشتن بانک اطلاعاتی مطابق با سطح سرویس توافق شده
  • اجرایی و عملیاتی نگهداشتن ۲۴ ساعته بانکهای اطلاعاتی
  • اجرایی و عملیاتی نگهداشتن پردازشهای دسته ای

 

شرح خدمت:

از دیرباز تا کنون نگهداری و عملیاتی نگهداشتن بانکهای اطلاعاتی مساله ای مهم بوده است بخصوص برای سازمانهایی که سرویس دهی ۲۴ ساعته بدون قطعی برای آنها بسیار مهم و حیاتی است. به واقع طراحی و نصب و راه اندازی یک بانک اطلاعاتی مشکلات و مسایل مقطعی و یکباره ای دارد که اگر به درستی انجام شوند تا مدت های طولانی بانک اطلاعاتی دچار مشکلات حادی نخواهد شد ولی پروسه اجرایی و عملیاتی نگه داشتن بانک اطلاعاتی موضوعی است که زمان آن بسیار طولانی تر است و نیز تنوع مشکلاتی که با آن مواجه خواهیم شد ممکن است بسیار زیاد باشد و همچنین بروز مشکلات ناشناخته هم محتمل است چرا که به مرور زمان ممکن است الگوهای کاری و ورودی به بانک اطلاعاتی تغییرات زیادی داشته باشند و این قضیه تحمل بانک اطلاعاتی را در نقاط سیستمی  که حساس هستند دچار ضعف و ناکارآمدی گرداند فلذا هزینه این مرحله از کار به مراتب زیادتر از سایر مراحل است و اگر تمهیدات لازم در سایر مراحل بخوبی انجام شده باشند ما در این مرحله شاهد کاهش هزینه ها خواهیم بود ولی بازهم نمی توان گفت که این مرحله هزینه کمتری دارد چرا که مدت زمان زیاد و نیروهای انسانی زیاد و ابزارهای متنوع و بروز مشکلات زیاد باعث خواهند شد تا بازهم هزینه این مرحله نسیت به سایر مراحل بیشتر باشد.

برای آنکه از این مرحله جان سالم بدر ببریم و از عهده اجرایی و عملیاتی بودن بانک اطلاعاتی خیالمان راحت باشد می توانیم کارهای متعددی انجام دهیم مثلا می توانیم از ابزارهای مفیدتر و مناسب تری استفاده کنیم , یا اینکه گروههای انسانی را طوری مدیریت کنیم که با کمترین تعداد بیشترین بازدهی را داشته باشند یا اینکه این مرحله را بعنوان یک سرویس خارجی از یک شرکت یا سازمان دیگری درخواست بدهیم و کسب و کار خودمان را درگیر مسایل مختلف این مرحله نکنیم و یا اینکه در بخش های مکانیزه نمودن امورات خیلی حرفه ای و کامل عمل کنیم. همه موارد فوق در کاهش هزینه اجرا و عملیاتی نگهداشتن بانک اطلاعاتی تاثیر گذارند و هر سازمانی با شرایطی که دارد می تواند از آنها استفاده نماید.

البته گاهی اوقات هم سازمانها بسیار بزرگ هستند و به همین دلیل دارای تعداد زیادی از بانکهای اطلاعاتی متنوعی هستند که گاها هم از تکنولوژی های متفاوتی هستند و در این گونه از سازمانها هزینه اجرا و عملیاتی نگه داشتن بانک اطلاعاتی نسبت به سازمانهای کوچکتر طبیعتا بسیار بیشتر خواهد بود و در بعضی از موارد هم ناممکن است چرا که تخصصهای مورد نیاز جهت انجام آن کار بسیار زیاد و متنوع است و همچنین خارج از حوزه کاری آن سازمان است.

یکی از اهداف ما در این شرکت آن است که هزینه اجرایی و عملیاتی نگهداشتن بانکهای اطلاعاتی سازمانها را کاهش دهیم و نیز در کنار آن با سرعت بالاتری نسبت به رفع مشکلات حادث شده اقدام نماییم و با ارایه سرویسهای مطلوب کاری کنیم که سازمان ها فقط به فکر سرویسها و خدمات کسب و کاری خودشان باشند و در نتیجه بهتر بتوانند در کسب و کار خویش پیشرفت نمایند.

اجرا و نگهداری بانک اطلاعاتی
اجرا و نگهداری بانک اطلاعاتی