تیترهای خدمت:

  • کنترل و نظارت روالهای امنیتی
  • کنترل و نظارت بر اجرای استانداردهای سازمان
  • کنترل و نظارت و گزارش بر برآورده شدن سطح سرویس
  • کنترل و نظارت بر رویدادهای کارآییی
  • کنترل و نظارت بر نحوه کارکرد بانکهای اطلاعاتی پشتیبان

شرح خدمت:

سازمانها و شرکتهایی که سرویس های مهم و حیاتی دارند و یا اینکه می خواهند که با اعمال سیاستهایی مانع از بروز مشکلاتی شوند معمولا با کمک تیم فنی خود یکسری روتینهایی را تعریف می کنند که اجرای این روتینها به سامانه های عملیاتی آنها بارکاری اضافه ای تحمیل می کند و همچنین نیروی انسانی خودش را می خواهد و هزینه آن برای اجرای ۲۴*۷ سنگین خواهد بود.

برخی از قابلیتهای نظارتی و کنترلی هم وجود دارند که از دید مدیران ارشد مخفی می ماند و آنان غافل از وجود چنین قابلیتی با نقایص موجود امورات خود را سپری می کنند. در چنین شرایطی دریافت راهنمایی های لازم و عملیاتی کردن آنها بدون آنکه سیستم عملیاتی را دچار مشکل نماییم بسیار حایز اهمیت است.

این شرکت در خدمت نظازت و کنترل خود سعی می کند تا کلیه قابلیتهای نظارتی را برای شرکتها به فراخور نیازشان فراهم بیاورد و فعال سازی آنها را بدون نگرانی انجام دهد. در این خدمت شرکتها می توانند از نحوه اجرای استانداردهای خود و قواعد و مقررات خود مطلع شوند بدون آنکه برای سایر افراد و کاربران سیستم ملموس باشد.

بعنوان مثال اگر سازمانی نگهداری و اجرای بانک اطلاعاتی خود را به شرکتی دیگر واگذار کرده است می تواند با استفاده از این خدمت ما از نحوه سرویس دهی آن شرکت و سطح سرویس دهی و یا رعایت مسایل امنیتی آن مطلع گردد و بتواند امورات خود را مدیریت نماید. پروتکل نظارتی برای شرکتها و سازمانهای مختلف مطابق با نیازشان قابل تعریف می باشد.

نظارت و کنترل بانک اطلاعاتی
نظارت و کنترل بانک اطلاعاتی