سابقه حضور در پروژه هوش تجاری بانک گردشگری راداریم. داده‌های تراکنش‌های هسته بانکداری منبع اصلی این پروژه هوش تجاری بود. پروژه در مقیاس ملی بوده و تمامی اداره‌ها و مدیریت‌ها و شعبه‌های بانک گردشگری در این پروژه شرکت داشتند.

بانک گردشگری
بانک گردشگری

.

.

.

همچنین در پروژه هوش تجاری شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور بوده‌ایم. در این پروژه هوش تجاری داده‌های مربوط به حدود ۶۰ فرودگاه بین‌المللی کشور یکپارچه و به‌عنوان منبع اصلی داده‌ها بودند

شرکت مادر تخصصی فردوگاه ها
شرکت مادر تخصصی فردوگاه ها

.

.

.

و در پروژه هوش تجاری سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت داشته‌ایم. منبع این پروژه بزرگ داده‌های معاملات و بازار سرمایه بوده و جزو پروژه‌های موفق می‌باشد.

سازمان بورس و اوراق بهادار
سازمان بورس و اوراق بهادار

.

.

.

شایان‌ذکر است این پروژه‌های هوش تجاری در مقیاس ملی بوده‌اند.