گروه هوش تجاری نفیس، افتخار دارد که به مجموعه سلامت یاران به طعم با نام برتر پیتزا سیب ۳۶۰، در زمینه هوشمندسازی کسب‌وکار خدمت ارائه کرده است.

پیتزا سیب 360
پیتزا سیب ۳۶۰

.

.

.


گروه هوش تجاری نفیس در پروژه هوش تجاری سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت داشتند. منبع این پروژه بزرگ داده‌های معاملات و بازار سرمایه بوده و جزو پروژه‌های موفق می‌باشد. شایان‌ذکر است این پروژه‌های هوش تجاری در مقیاس ملی بوده‌اند.

سازمان بورس و اوراق بهادار
سازمان بورس و اوراق بهادار

.

.

.


گروه هوش تجاری نفیس در پروژه انبار اطلاعات مالی بانک سپه نقش کلیدی داشتند. این پروژه یکی از مهمترین پروژه های فناوری اطلاعات بانک سپه بود. در این پروژه داده های بانکی مربوط به منابع و مصارف بانک از پایگاه داده های مختلف و متفاوت جمع آوری گردید و درون انبار داده مالی بانک بارگذاری شد.

بانک سپه
بانک سپه

.

.

.


گروه هوش تجاری نفس در نوسازی پروژه انبار داده بانک توسعه صادرات که در طرح تحول داده این بانک اجرا گردید نقش کلیدی دارند. در این پروژه ابزارها، فناوری ها و معماری داده مرتبط با انبار داده بانک به روز آوری شد.

بانک توسعه صادرات
بانک توسعه صادرات

.

.

.