سابقه حضور در پروژه هوش تجاری بانک گردشگری راداریم. داده‌های تراکنش‌های هسته بانکداری منبع اصلی این پروژه هوش تجاری بود. پروژه در مقیاس ملی بوده و تمامی اداره‌ها و مدیریت‌ها و شعبه‌های بانک گردشگری در این پروژه شرکت داشتند.

بانک گردشگری
بانک گردشگری

.

.

.

همچنین در پروژه هوش تجاری شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور بوده‌ایم. در این پروژه هوش تجاری داده‌های مربوط به حدود ۶۰ فرودگاه بین‌المللی کشور یکپارچه و به‌عنوان منبع اصلی داده‌ها بودند

شرکت مادر تخصصی فردوگاه ها
شرکت مادر تخصصی فردوگاه ها

.

.

.

و در پروژه هوش تجاری سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت داشته‌ایم. منبع این پروژه بزرگ داده‌های معاملات و بازار سرمایه بوده و جزو پروژه‌های موفق می‌باشد. شایان‌ذکر است این پروژه‌های هوش تجاری در مقیاس ملی بوده‌اند.

سازمان بورس و اوراق بهادار
سازمان بورس و اوراق بهادار

.

.

.

پرسنل شرکت در پروژه انبار اطلاعات مالی بانک سپه نقش کلیدی داشتند. این پروژه یکی از مهمترین پروژه های فناوری اطلاعات بانک سپه بود. در این پروژه داده های بانکی مربوط به منابع و مصارف بانک از پایگاه داده های مختلف و متفاوت جمع آوری گردید و درون انبار داده مالی بانک بارگذاری شد.

بانک سپه
بانک سپه

.

.

.

پرسنل شرکت در پروژه انبار داده جدید بانک توسعه صادرات که در طرح تحول داده این بانک اجرا گردید نقش کلیدی دارند. در این پروژه ابزارها، فناوری ها و معماری داده مرتبط با انبار داده بانک به روز آوری شد.

بانک توسعه صادرات
بانک توسعه صادرات

.

.

.

پرسنل شرکت در پروژه‌های مختلف و متعدد شرکت داده پردازی ایران حضور داشته‌اند

شرکت داده پردازی ایران
شرکت داده پردازی ایران

.

.

.

پرسنل شرکت در پروژه‌های بانک اطلاعاتی و پایگاه داده بانک تجارت حضور داشتند.

بانک تجارت
بانک تجارت

.

.

.

پرسنل شرکت در پروژه‌های بانک اطلاعاتی و پایگاه داده بانک ملت حضور داشتند.

بانک ملت
بانک ملت

.

.

.