کاتالوگ ما

کاتالوگ گروه هوش تجاری نفیس:

کاتالوگ ما:

کاتالوگ ما

گروه هوش تجاری نفیس متشکل از نیروهای زبده و باتجربه‌ای است که به شکلی حرفه‌ای در کنار یکدیگر همکاری سازنده‌ای دارند تا نیازهای مشتریان را به نحو احسن پاسخگو باشند.

سازمان‌دهی و ابزارها و سازوکارهای به‌کاررفته در این گروه کاملاً مدرن و انعطاف‌پذیر می‌باشند و مطابق با نیاز هر سازمانی کیفیت و کمیت خدمات قابل‌تعریف است.

یکی از خدمات مهم، خدمت هوش تجاری نفیس است. راهکار هوش تجاری نفیس در قالب خدمات زیر ارائه می‌گردد:

  • حلیل وضعیت موجود و شناسایی شاخص‌های کلیدی عملکرد کسب‌وکار
  • تحلیل نیازمندی‌ها و زیرساخت‌هایِ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری کسب‌وکار
  • تحلیل و پالایش داده‌های موجود
  • طراحی و پیاده‌سازی انبار داده و ETL
  • طراحی و پیاده‌سازی برنامه کاربردی هوش تجاری
  • آموزش به کاربران جهت استفاده از امکاناتِ برنامه کاربردی هوش تجاری
  • نصب، استقرار و راه‌اندازی راهکار هوش تجاری
  • نصب، استقرار و راه‌اندازی راهکار هوش تجاری
حوزه‌های کاری و لیست خدمات شرکت
حوزه‌های کاری و لیست خدمات شرکت
خدمت اجرا و نگهداری بانک اطلاعاتی
خدمت اجرا و نگهداری بانک اطلاعاتی
خدمت بهینه سازی بانک اطلاعاتی
خدمت بهینه سازی بانک اطلاعاتی
خدمت پشتیبانی بانک اطلاعاتی
خدمت پشتیبانی بانک اطلاعاتی
خدمت تست سلامت بانک اطلاعاتی
خدمت تست سلامت بانک اطلاعاتی
خدمت تست محک بانک اطلاعاتی
خدمت تست محک بانک اطلاعاتی
خدمت شبیه سازی بانک اطلاعاتی
خدمت شبیه سازی بانک اطلاعاتی
خدمت طراحی بانک اطلاعاتی
خدمت طراحی بانک اطلاعاتی
خدمت مانیتورینگ بانک اطلاعاتی
خدمت مانیتورینگ بانک اطلاعاتی
خدمت مشاوره بانک اطلاعاتی
خدمت مشاوره بانک اطلاعاتی
خدمت مهاجرت بانک اطلاعاتی
خدمت مهاجرت بانک اطلاعاتی
خدمت نصب و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی
خدمت نصب و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی
خدمت هوش تجاری نفیس
خدمت هوش تجاری نفیس
خدمت هوش تجاری نفیس
خدمت هوش تجاری نفیس
خدمت پشتیبانی، نظارت و کنترل انبار داده
خدمت پشتیبانی، نظارت و کنترل انبار داده
خدمت تست انبار داده
خدمت تست انبار داده