تیترهای خدمت:

  • طراحی منطقی دیتا مارت‌های انبارداده بر اساس نیازهای تحلیلی کسب‌وکار
  • طراحی معماری مدل سه لایه داده انبارداده بر اساس نیازهای کسب‌وکار
  • طراحی ETL های مورد نیاز دیتا مارت‌های انبارداده
  • طراحی معماری سخت‌افزاری و محیط‌های مورد نیاز انبارداده

شرح خدمت:

برخی سازمان‌ها نیازمند طرحی فنی و اصولی برای اجرا و پیاده‌سازی انبارداده می‌باشند. سبد خدماتی طراحی انبارداده به سازمان‌ها این امکان را می‌دهد که بر اساس نیازهای خود انبارداده طراحی نمایند.

خدمات طراحی انبارداده کمک می‌کند تا بر اساس نیازهای کسب‌وکار طراحی منطقی مدل داده، دیتا مارت‌های درون انبارداده، طراحی معماری مدل سه لایه داده انبارداده، طراحی ETL های مورد، طراحی معماری محیط‌های سخت‌افزاری مورد نیاز انبارداده را انجام دهید.

در این خدمت سعی خواهیم کرد طرحی در اختیار شما قرار دهیم که با نیازهای سازمانی هماهنگ باشد و بر اساس این طرح انبارداده سازمانی را توسعه دهید.

این طرح زوایای مختلف انبارداده سازمانی را مورد بررسی قرار خواهد داد. طراحی سخت‌افزار، طراحی معماری داده و مواردی که در موفقیت یک پروژه انبارداده مهم هستند در این طراحی دیده شده است.

طراحی انبار داده
طراحی انبار داده