تیترهای خدمت:

  • نگهداری و پشتیبانی از انبار داده و اجرای ETL
  • مانیتورینگ، نظارت و کنترل روی اجرای ETL انبار داده
  • ثبت و ارایه گزارش‌های روزانه از اجرای ETL
  • بررسی خطاهای حین اجرای ETL و رفع آنها
  • نگهداری و پشتیبانی از سامانه هوش تجاری شامل: داشبوردها، تحلیل‌ها و کاربران و سطوح دسترسی آنها

 

پشتیبانی، نظارت و کنترل انبار داده

شرح خدمت:

پشتیبانی، نظارت و کنترل انبار داده : چالش اصلی برخی از سازمان‌ها پس از توسعه انبار داده پشتیبانی و نگهداری از انبار داده می‌باشد.

سبد خدمات شرکت ما درزمینه پشتیبانی، نظارت و کنترل انبار داده شامل خدمات متنوعی جهت نگهداری از انبار داده می‌باشد.

خدماتی شامل نگهداری و پشتیبانی از انبار داده و اجرایی فرآیندهای ETL ، مانیتورینگ، نظارت و کنترل روی اجرای فرآیندهای ETL و ثبت و ارائه گزارش روزانه، بررسی خطاهای حین اجرای فرآیندهای ETL و پیگیری رفع آنها ، نگهداری و پشتیبانی از سامانه هوش تجاری می‌باشند.

با این خدمات سعی خواهیم کرد نقش پشتیبان کننده انبار داده را ایفا نماییم و کمک کنیم که انبار داده به‌روزرسانی شود و گزارش‌های روزانه از به‌روز شدن انبار داده ارائه دهیم.

همچنین مشکلات و مسائلی که باعث خواهند شد فعالیت‌های اجرایی انبار داده را شناسایی، گزارش و حل و رفع خواهیم نمود.

پشتیبانی، نظارت و کنترل انبار داده
پشتیبانی، نظارت و کنترل انبار داده