تیترهای خدمت:

  • تست محک بانک اطلاعاتی
  • بررسی و انجام تنظیمات سخت افزاری و نرم افزاری عملیاتی یا آنچه که شرکتها نیاز دارند
  • تنظیم سناریوهای تست مطابق با نیاز شرکتها
  • اجرای چندین سناریو سازگار با نوع بارکاری شرکتها در محیط آزمایشگاهی
  • ارایه گزارشات اجرای سناریوهای مورد نظر به شرکتها جهت اخذ تصمیمات لازم
  • ایجاد اطلاعات تستی

شرح خدمت:

امروزه گزارش و خروجی های تست محک سیستم و بانک اطلاعاتی یکی از معیارهای انتخاب آن سیستم و بانک اطلاعاتی است و شرکتها و سازمانها برای آنکه بازدهی سخت افزاری و نرم افزاری خود را ارزیابی نمایند می توانند سراغ چنین گزارشاتی بروند. البته باید بدانیم که گزارشات تست محکی که بصورت عمومی شرکتهای مختلف از قبل انجام داده اند و گزارش آن را اعلام نموده اند با شرایط ویژه خودشان بوده است و صرفا جنبه مقایسه ای دارد و لزوما مطابق با نیاز و ویژگی های شرکتها و سازمانها نیست و برای همه نوع سخت افزاری هم نمی باشد . بنابراین آنها نمی توانند بطور کامل نیاز سازمانها را پوشش دهی نمایند.

بعنوان مثال اگر سازمانی نرم افزاری را بخواهد که ارزیابی نماید و آن هم قبلا گزارش تست محک عمومی روی همان نوع از سخت افزار را داشته باشد ولی وصله های نرم افزاری آن متفاوت باشد بازهم شرکت ها و سازمانها نمی توانند بطور صد درصدی به آن گزارشات عمومی اطمینان نمایند.

این شرکت بنا دارد با توجه به بضاعت فنی و تجهیزاتی که در اختیار دارد اقدام به اجرای تستهای محک با همان شرایط شرکتها بنماید منتهی به نحوی که قدرت تصمیم گیری را به شرکتها بدهد تا آنها بتوانند تصمیمات خود را به درستی اتخاذ نمایند.

بعنوان مثال چنانچه شرکتی بخواهد که تصمیم به خرید سخت افزار و نرم افزار جدیدی داشته باشد و بخواهد که تصمیم گیری مقایسه ای انجام دهد آن هم در زمان کوتاه بهترین کار اجرای تست محک می باشد که می تواند کمک شایانی برایشان داشته باشد. همانطور که مشخص است چنانچه تصمیمات خرید به اشتباه صورت پذیرند هم هزینه و هم زمان های مهمی ازدست خواهند رفت و جبران اعتبار از دست رفته بسیار سنگین خواهد بود.

ما در این شرکت می توانیم قبل از هر گونه اقدامی برای خرید سخت افزار و نرم افزار جدیدی با انجام تستهای محک خود به شرکتها و سازمانها کمک کنیم تا تصمیمات درستی اتخاذ نمایند. در تست محک ما از یکسری الگوهای بارکاری استاندارد آماده استفاده می کنیم و این سرعت کار ما را بالا می برد و به شرکتها و سازمانهایی که هنوز نوع بارکاری آنها دقیقا به ریز مشخص نشده است و یا برایشان ریز بارکاری مهم نیست بلکه سرعت در تصمیم گیری مقایسه ای را برای نوع کلی بارکاری خود می خواهند که داشته باشند بسیار مفید است.

آزمایش محک بانک اطلاعاتی
آزمایش محک بانک اطلاعاتی