خدمات بهینه‌سازی بانک اطلاعاتی:

  • رویت و کشف مشکلات بازدهی و کارآیی بانک اطلاعاتی عملیاتی و پشتیبان
  • بررسی و پیشنهاد اقدامات لازم جهت ارتقا کارآیی
  • سناریو سازی و تست برخی از اقدامات بهینه سازی برای شرایط کنونی یا آتی سازمان در محیط آزمایشگاهی
  • رویت و کشف مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری بالقوه و بالفعل
  • بررسی موردی دستورات اس کیو ال و ارایه راهکارهای لازم برای بهبود کارآیی آنها
  • بررسی و بهینه سازی موردی استورپراسیجرها

شرح خدمت:

اغلب شرکتها تصور می کنند که کار بهینه سازی را در زمان بروز مشکلات باید انجام دهند و پس از انجام آن دیگر نیازی به انجام آن ندارند و یا اینکه آنقدر منابع سخت افزاری زیادی مصرف کرده اند که دیگر نیازی به بهینه سازی ندارند و یا اینکه تصور می کنند که آنقدر بهینه سازی را خوب و کامل انجام داده اند که دیگر نیازی به انجام آن ندارند. کلیه این شرکتها درست می گویند ولی برای مدت زمانی محدودی این صحبتشان درست است و نه برای مدت زمان طولانی. با گذر زمان شرایط سیستم تغییر خواهد کرد و آنها چه قبول نمایند و چه قبول ننمایند سیستم نیازمند بهینه سازی است و آنها بایستیکه بهینه سازی را انجام دهند تا بازدهی بانک اطلاعاتی دچار افت نشود.

در برخی از شرکتها به دلیل عدم استفاده از ابزارها یا افراد مناسب متاسفانه متوجه نیازمندی های بهینه سازی نمی شوند و به تصورشان همه چیز در بانک اطلاعاتی و سیستم به خوبی پیش می رود در حالیکه اینچنین نیست.

در سازمانهایی بزرگ به دلیل حجم زیاد کارها و عدم توجه به مسایل مالی شاهد آن هستیم که یک نوع سخت افزار و نرم افزار را برای کاربردهای مختلفی از بانک اطلاعاتی بکار می برند و این موضوع مغایر با کار کارشناسی و فنی است و نتیجه آن عدم توازن منابع سیستمی و هدر رفتن منابع مالی و بروز مشکلاتی در بانک اطلاعاتی خواهد بود در حالیکه می توانستند با استفاده از افراد آگاه و باتجربه در این زمینه استفاده بهتری از منابع سیستمی و مالی خود داشته باشند.

در این شرکت ما با ارایه خدمت بهینه سازی بانک اطلاعاتی بنا داریم که به سازمانها و شرکتها کمک کنیم تا آنها بتوانند استفاده بهتری از منابع سیستمی و مالی خود داشته باشند. سعی و تلاش ما بر آن خواهد بود که مبنای مدیریت منابع در راستای اهداف کاربردی شرکتها و سازمانها باشد بنابراین سازمانها و شرکتها می توانند با انجام بهینه سازی به سود اقتصادی برسند.

از طرفی هم سعی خواهیم نمود کیفیت ارایه سرویس را با توجه به بارکاری سازمان ها ارتقا دهیم به نحوی که سازمان به اهداف خود در ارایه کیفی سرویس برسد و کاملا رضایت خاطر داشته باشد.

بهینه‌سازی بانک اطلاعاتی
بهینه‌سازی بانک اطلاعاتی