تیترهای خدمت:

  • بررسی بارکاری و اولویتهای کاری شرکتها
  • طراحی و تولید برنامه شبیه سازی مطابق نیاز شرکتها
  • تهیه و تدارک سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز
  • بررسی و انجام تنظیمات سخت افزاری و نرم افزاری عملیاتی یا آنچه که شرکتها نیاز دارد
  • تهیه و اجرای سناریو های مورد نظردر محیط آزمایشگاهی و گزارش نتایج حاصله

شرح خدمت:

امروزه شرکتها و سازمانهایی که قصد استفاده از بانکهای اطلاعاتی را دارند چطور می توانند برای نوع بار کاری خود و برای حجم اطلاعات مورد نیاز خود برآوردهای دقیقی از بازدهی سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری را برای سالهای پیش رویشان داشته باشند؟ چطور می توانند سطح سرویس دهی خود را برآورد نمایند؟ چطور می توانند تصمیمات انتخابی درستی در زمینه سخت افزار و نرم افزار داشته باشند؟ چطور می توانند سیاستهای رشد ظرفیتهای پردازشی خود را برنامه ریزی نمایند؟ چطور می توانند برنامه ریزی هزینه را با توجه به تصمیمات خرید خود داشته باشند؟ چطور می توانند با وجود مستندات قوی به آینده ای روشن برای داشتن بازدهی خوب سیستم امیدوار باشند و یقین داشته باشند که در عمل مشکلی پیش نخواهد آمد؟

هانطور که می دانید عدم پاسخدهی به سوالات فوق و انجام اشتباه هر یک از موارد مهم فوق می تواند ما را درگیر چالشهای زیادی بنماید و کل پروژه ما را زیر سوال ببرد! پس راه چاره چیست؟ و چطور باید بتوانیم آینده را پیش بینی کنیم؟

پاسخ تمام موارد فوق را می توان در خدمت شبیه سازی بانک اطلاعاتی ما یافت! ما در این خدمت بارکاری شرکتها را تا جاییکه امکان دارد دقیقا شبیه سازی کرده و با همان شرایط واقعی یک محیطی آزمایشگاهی برای شرکتها بوجود می آوریم تا آنها بتوانند آینده را در زمان حال تجربه نمایند و قبل از مواجهه واقعی با مشکلات احتمالی یک مواجهه شبیه سازی شده را داشته باشند!

تصور کنید شرکتی که با بارکاری فعلی مشکلی نداشته است و با سخت افزارهای فعلی پاسخگوی نیاز جاری است بخواهد که افزایش ظرفیت داشته باشد و بتواند که سه برابر توان فعلی را برای خود بدون ایجاد خللی در سیستم داشته باشد. چنین تصمیمات مهمی که عموما راهکارهای یکنواختی هم دارد در سازمانهایی که کسب و کارشان رشد زیادی دارد بسیار زیاد دیده شده اند. ما برای اینگونه شرکتها با انجام شبیه سازی محیط و شرایط جدید را فراهم خواهیم نمود تا آنها با خیالی آسوده به استقبال آینده بروند.

شبیه‌سازی بانک اطلاعاتی
شبیه‌سازی بانک اطلاعاتی