تیترهای خدمت:

  • انجام مانیتورینگ هدفمند بانک اطلاعاتی
  • ایجاد مانیتورینگ یکپارچه بانکهای اطلاعاتی
  • ایجاد مانیتورینگ سطح بندی شده
  • ایجاد مانیتورینگ تاریخچه ای
  • انجام مانیتورینگ لحظه ای
  • انجام مانیتورینگ ریشه یابی
  • انجام مانیتورینگ تحلیلی تاخیری
  • انجام مانیتورینگ جهت ظرفیت سنجی

شرح خدمت:

سازمانهای زیادی هستند که فعالیت مانیتورینگ را برای بانکهای اطلاعاتی خود انجام می دهند ولی بازهم قبل از وقوع مشکلات نمی توانند متوجه آنها بشوند و فقط هنگام بروز مشکلات و آن هم بصورت خیلی سطحی و کلی متوجه مشکل می شوند. چنین سازمانهایی به دلیل عدم پیش گیری از مشکلات و نیز عدم ریشه یابی مشکلات دایما در هنگام بروز مشکلات در دعواهای ریشه یابی مشکلات هستند و نیز به دلیل نداشتن پروسه تحلیل بعد از بروز مشکل نمی توانند از اطلاعات کافی برای تحلیل مشکلات استفاده نمایند بنابراین نمی توانند پاسخگوی مدیران و سرویس گیرندگان خود باشند و مشکلات را به درستی تحلیل نمایند.

هنر مانیتورینگ در پیشگیری و تحلیل درست مشکلات است والا کلیه هزینه های انجام شده برای مانیتورینگ را می توان بیهوده تلقی کرد.

ما با استفاده از روشهای مختلف مانیتورینگ و انجام هدفمند آن قدرت پیش بینی و تحلیل مشکلات را به سازمانها و شرکتها خواهیم داد تا ضمن جلوگیری از بروز مشکلات بتوانند تحلیلهای درستی از مشکلات را داشته باشند.

مانیتورینگ بانک اطلاعاتی
مانیتورینگ بانک اطلاعاتی