تیترهای خدمت:

 • بررسی نیازمندی ها و قابلیتها و محدودیتهای سازمان
 • بررسی امکان سنجی فنی
 • طراحی و برآورد حجم کار
 • جابجایی هرگونه از بانک اطلاعاتی به هر گونه دیگری از بانک اطلاعاتی
 • بررسی و گزارش ریسکها
 • بررسی و گزارش مزایا ومعایب
 • انجام کلیه تبدیلات داده ای در صورت نیاز
 • انجام تغییر طراحی و مدل داده ای در صورت نیاز
 • اجرای برنامه های کنترل نهایی جهت اطمینان از صحت عملکرد پروسه مهاجرت
 • انجام تنظیمات ابتدایی بانک اطلاعاتی مطابق با تنظیمات قبلی
 • بررسی نحوه انتقال اطلاعات با توجه به حجم اطلاعات و شرایط سازمان

شرح خدمت:

برای شرکتها و سازمانهایی که بانک اطلاعاتی دارند امر مهاجرت بالاخره در مقاطعی اجباری می شود و هر چند که سازمانی که در حال سرویس دهی مطلوبی بوده است دوست ندارد که درگیر چالش جدیدی بنام مهاجرت شود ولی بنا به دلایلی که آن دلایل شاید تغییرات سخت افزاری و شاید استفاده از قابلیتهای جدید و شاید افزایش توان پردازشی و شاید افزایش ظرفیت پذیرش پردازشها و غیره باشد مجبور است که بانک اطلاعاتی خود را از نسخه ای به نسخه دیگر مهاجرت نماید. قبل از شروع پروسه مهاجرت داشتن گزارشی مبنی بر دلایل مهاجرت و هزینه ها و ریسکها بسیار حایز اهمیت است . گروههای درگیر مهاجرت حتما بایستیکه برنامه ریزی شده و منظم فعالیت نمایند و فعالیت هر یک از قبل طرح ریزی شده باشد. وجود طرح ها و راهکارهای لازم برای مشکلات محتمل هم امری ضروری محسوب می شود به‌طوری که اگر آنها وجود نداشته باشند آنگاه ممکن است با یک وضعیتی مواجه شویم که مجبور به تصمیم گیری های سطحی شویم و زمان با ارزش سرویس دهی را هم از دست بدهیم.

برخی از مهاجرت‌های بانک اطلاعاتی نیازمند تغییرات نوع داده‌ای و یا سایر پردازش‌های لازم روی اطلاعات هستند تا صحت اطلاعات در مبدأ و مقصد رعایت شود و همچنین نحوه استفاده از ویژگی‌ها و قابلیت‌های جدید هم باید موردبررسی و تحلیل قرار گیرند. انجام تغییرات در پارامترها هم مقوله‌ای است که بستگی به نوع پارامتر دارد و به‌هیچ‌عنوان نباید نادیده گرفته شوند و در نسخ مختلف بانک اطلاعاتی رفتارها می‌تواند سازگارانه یا غیر سازگارانه باشد و این بستگی به انتخاب شرکت و سازمان مربوطه دارد.

ما در مقوله و خدمت مهاجرت بانک اطلاعاتی خود پس از بررسی همه‌جانبه و علل و ریسک‌های انجام کار گزارش‌هایی را ارایه خواهیم داد تا در خصوص انجام مهاجرت تصمیم‌گیری لازم به عمل آید و چنانچه تصمیم‌گیری مثبت بود آنگاه در خصوص چگونگی انجام مهاجرت گزارش‌هایی را ارایه خواهیم داد و کلیه تغییرات لازم و مهم هم مورد تبادل‌نظر و بحث قرار خواهیم داد. نحوه انجام مهاجرت و استفاده از محیط جدید با توجه به شرایط هر شرکت سنجیده و ارزیابی می‌شود به‌طوری که کلیه محدودیت‌ها و معذوریت‌های شرکت در نحوه اجرای مهاجرت بانک اطلاعاتی دیده و لحاظ خواهند شد و سعی بر آن خواهد شد که ابزارها و راهکارها متناسب با محدودیت‌ها و توان فعلی شرکت‌ها انتخاب و استفاده شوند.

مهاجرت بانک اطلاعاتی
مهاجرت بانک اطلاعاتی