تیترهای خدمت:

  • نصب و راه اندازی کلیه بانکهای اطلاعاتی رابطه ای و غیر رابطه ای محیط عملیاتی و تست و پشتیبان همزمان و پشتیبان ناهمزمان
  • نصب و راه اندازی محیط های مختلف مطابق با تنظیمات مورد نیاز شرکتها برای سرویس دهی های طولانی مدت

شرح خدمت:

در گذشته به دلیل حجم و رشد کم اطلاعات و عدم تنوع در نوعهای داده ای و نیز صرفا رابطه ای و تراکنشی بودن آنها پروسه نصب و راه اندازی یک بانک اطلاعاتی بسیار ساده و آسانتر از امروز بود .

هم اکنون با توجه به حجم و رشد زیاد اطلاعات بایستیکه پارامترها و ویژگی های زیادی را هنگام نصب بانک اطلاعاتی در نظر بگیرید و اگر چنین کاری صورت نگیرد مجبورید که در آینده این کار را انجام بدهید و این یعنی هم ریسک و هم تحمیل قطعی سرویس که هر دو خوب نیستند و باید از آنها پرهیز نمود.در ضمن تغییر یکسری از پارامترها هم در آینده غیرممکن است و این یعنی نصب مجدد بانک اطلاعاتی که یدترین رویداد ممکن خواهد بود. مثلا اگر شما ویژگیهای رشد پذیری را به خوبی تنظیم نکرده باشید چگونه می خواهید در آینده انتظار رشد اطلاعات بدون داشتن ریسک و مخاطره را داشته باشید؟ یا اگر شما تنظیمات امنیتی را بخوبی تنظیم نکرده باشید چطور می خواهید شاهد ریسکهای آن نباشید؟

از آنجا که بانکهای اطلاعاتی امروزی با توجه به مدل های داده ای مورد نیاز کاملا از یکدیگر متفاوت هستند و از تکنولوژیها و پارامترهای مختلفی در نصب استفاده می کنند فلذا نمی توان پروسه نصب را به راحتی و بدون داشتن دانش کافی انجام داد.

شرکتهای تولید کننده بانکهای اطلاعاتی پا را فراتر از این هم گذاشته اند و به تولید بانکهای اطلاعاتی با پشتیبانی از چندین ویژگی و مدل داده ای مختلف پرداخته اند و نکته منفی این قضیه آن است که این ویژگی ها را در نسخ جدید خود گذاشته اند حال چه شما بخواهید و چه نخواهد با ارتقا به نسخ جدید از بانکهای اطلاعاتی خود درگیر آنها خواهید شد و بایستیکه هنگام مهاجرت کاملا به آنها رسیدگی نمایید.

ما در خدمت نصب و راه اندازی خود با بهره گیری از افراد مختلف برای تخصص ها و بانکهای اطلاعاتی مختلف سعی بر آن داریم تا بهترین پروسه نصب را برای سازمانها داشته باشیم و کلیه پارامترهای لازم را با مشتری درمیان گذاشته و تعیین تکلیف نماییم. برای بهره برداری از سرویس و خدمت نصب و راه اندازی این شرکت لزومی نیست که طراحی بانک اطلاعاتی را ما انجام داده باشیم و یا اینکه اجرای کار با ما باشد بلکه ما می توانیم طبق طراحی شما نصب کرده و بعد از نصب ادامه اجرای عملیاتی کردن را به خودتان واگذار نماییم.

نصب و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی
نصب و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی