تیترهای خدمت:

  • ثبت , پی گیری و اطلاع رسانی مکانیزه درخواستها و رویدادها
  • رفع مشکلات بصورت تلفنی یا حضوری
  • ارایه گزارشات رویدادها و نحوه رسیدگی و غیره
  • نصب وصله های سیستمی

شرح خدمت:

شرکتها و سازمانهایی که تیمهایی فنی برای نصب و راه اندازی و نگهداری بانک اطلاعاتی خود دارند گاها دچار مشکلاتی می شوند که از عهده آنها برنمی آیند یا اینکه نمی توانند خیلی سریع آن را حل نمایند و باعث می شوند تا مدیران مربوطه از آنها بسیار ناراضی باشند و در این حالت علی رغم زحمات کشیده شده شاهد سرویس دهی چندان مناسبی نخواهیم بود و مدیران مربوطه گاها روی به تغییرات سازمانی یا آموزشی یا تهدید و جریمه می آورند که عملا هیچکدام از آنها نمی تواند جای تجربه اندوزی و دانش عمیق را بگیرد و نهایتا همان مشکلات قبلی با کمی تغییر بوجود خواهند آمد.

خدمت پشتیبانی بانک اطلاعاتی این شرکت حمایتی فنی از کارکنان فنی زحمت کش سازمانها و شرکتها است تا ضمن حفظ آن تیمها به ارتقا فنی آنها و انجام بهتر و سریعتر کارها هم کمک نماید. در این خدمت ما در کلیه مراحل و کارهای تعیین شده کنار شما خواهیم بود و هرجا که نیاز بود راهنمایی و کمکهای لازم بعمل خواهیم آورد. شرایط پشتیبانی برای سازمانهای مختلف متفاوت و متغییر است و طبق نیاز هر سازمان قابل تعریف می باشد.

پشتیبانی بانک اطلاعاتی
پشتیبانی بانک اطلاعاتی