بانک اطلاعاتی

بانک اطلاعاتی

پایگاه داده یا دیتا بیس یا DB (Database) یا پایگاه داده رابطه‌ای یا بانک اطلاعاتی چیست؟ بانک اطلاعاتی مجموعه‌ای از اطلاعات است که فعالیت‌های یک یا چند سازمان مرتبط به هم را شرح می‌دهد. برای مثل پایگاه داده دانشگاه، شامل موجودیت‌های: دانشجو، دانشکده ، درس و کلاس می‌باشد.
ارتباطات بین موجودیت‌ها شامل:
 ثبت‌نام دانشجو در درس‌ها
 درس‌های ارائه‌شده در دانشکده
 استفاده از کلاس برای تدریس درس
می‌باشند.

رفع مشکلات امنیت بانک اطلاعاتی

امنیت بانک اطلاعاتی

بانک‌های اطلاعاتی اهداف خیلی جذابی برای رخنه‌گرها هستند. زیرا محتوی بانک اطلاعات حساس و باارزش است. محتویات بانک‌های اطلاعاتی می‌تواند از دارایی‌های مالی و فکری تا اطلاعات شرکت و اشخاص باشد. مجرمان اینترنتی می‌توانند از رخنه کردن به سرورهای شرکت‌ها و آسیب رساندن به بانک‌های اطلاعاتی که در حال اجرا هستند سود ببرند . بنابراین آزمودن امنیت بانک‌های اطلاعاتی امری واجب و ضروری است.

امنیت بانک اطلاعاتی

امنیت بانک اطلاعاتی

امنیت بانک اطلاعاتی امنیت بانک اطلاعاتی بانک‌های اطلاعاتی معمولاً بخش مهمی از سازمان هستند. سازمان‌ها معمولاً اطلاعات مالی و تراکنش‌های کسب‌وکاری، اطلاعات مربوط به مشتریان و کارمندان یا خیلی اطلاعات دیگر شرکت خود را در بانک اطلاعاتی قرار می‌دهند. تمام این اطلاعات در بانک اطلاعاتی ذخیره می‌شوند. این بانک اطلاعاتی به توانایی‌های مدیر بانک اطلاعاتی …