کم اثری هوش تجاری

کم اثری هوش تجاری

مدیریت کسب‌وکار و کار آیی اقتصادی نیازمند تحلیل‌های چندبُعدی روابط بین مشتریان، محصولات یا خدمات، کانال‌های توزیع و واحدهای سازمانی است که متعهد هستند به اهداف تعیین‌شده‌ی کسب‌وکار دست پیدا کنند. هوش تجاری و تجزیه‌وتحلیل ابزارهای ایده آلی برای اندازه‌گیری عملکرد در مقایسه با بودجه در نظر گرفته‌شده، برنامه‌های طرح‌ریزی‌شده و روند عملکرد قبلی کسب‌وکار می‌باشد.

رفع مشکلات امنیت بانک اطلاعاتی

امنیت بانک اطلاعاتی

بانک‌های اطلاعاتی اهداف خیلی جذابی برای رخنه‌گرها هستند. زیرا محتوی بانک اطلاعات حساس و باارزش است. محتویات بانک‌های اطلاعاتی می‌تواند از دارایی‌های مالی و فکری تا اطلاعات شرکت و اشخاص باشد. مجرمان اینترنتی می‌توانند از رخنه کردن به سرورهای شرکت‌ها و آسیب رساندن به بانک‌های اطلاعاتی که در حال اجرا هستند سود ببرند . بنابراین آزمودن امنیت بانک‌های اطلاعاتی امری واجب و ضروری است.

تفویض هوش تجاری به فناوری اطلاعات

تفویض هوش تجاری به فناوری اطلاعات

خط فکری یا چیزی شبیه به این وجود دارد که: «استراتژی هوش تجاری و تجزیه‌وتحلیل فقط یک معماری فنی با راه‌حل‌های هوش تجاری و تجزیه‌وتحلیل پیشرفته و ارائه‌شده توسط فلان شرکت یا فلان ابزار می‌باشد. فقط در این صورت است که متولیان کسب‌وکار و کارشناسان بهترین روش اجرای هوش تجاری و تجزیه‌وتحلیل را درک کرده‌اند.» پ