فرصت‌های جدید هوش تجاری

فرصت‌های جدید هوش تجاری

فرصت‌های جدید هوش تجاری : تنها راهی که سرمایه‌گذاری بر روی هوش تجاری و تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار می‌تواند نرخ بازگشت سرمایه ایجاد کند، بهبود کار آیی و یا اثربخشی فرایندهای کسب‌وکاری است که بر روی سودآوری تأثیر می‌گذارند