فرهنگ داده محور

فرهنگ داده محور

روش ایجاد فرهنگ داده محور آموزش روش هدایت کسب و کار با استفاده از داده و تجزیه و تحلیل فرهنگ داده محور درک اهمیت فرهنگ داده محور و چگونگی ساختن آن فرهنگ داده محور برای موفقیت در دنیای تجارت امروز، مهم است. این تغییری است به سمت مدیریت استراتژیک مبتنی بر داده، یعنی تصمیم گیری …

مهندس داده

مهندس داده

مهندس داده هوش تجاری نفیس تقدیم می کند : مهندس داده کیست؟ مهندسی داده چیست؟ مهندس داده کیست؟ مهندس داده شخصی خبره در فنّاوری است. که راهکارهای ذخیره سازی داده های بسیار زیاد. و بسیار متنوع توسعه می دهد. این مهندسان همچنین مسئول ایجاد. خط لوله داده یا pipeline هستند. تا داده های کسب و …