رفع مشکلات امنیت بانک اطلاعاتی

امنیت بانک اطلاعاتی

بانک‌های اطلاعاتی اهداف خیلی جذابی برای رخنه‌گرها هستند. زیرا محتوی بانک اطلاعات حساس و باارزش است. محتویات بانک‌های اطلاعاتی می‌تواند از دارایی‌های مالی و فکری تا اطلاعات شرکت و اشخاص باشد. مجرمان اینترنتی می‌توانند از رخنه کردن به سرورهای شرکت‌ها و آسیب رساندن به بانک‌های اطلاعاتی که در حال اجرا هستند سود ببرند . بنابراین آزمودن امنیت بانک‌های اطلاعاتی امری واجب و ضروری است.

امنیت بانک اطلاعاتی

امنیت بانک اطلاعاتی

امنیت بانک اطلاعاتی امنیت بانک اطلاعاتی بانک‌های اطلاعاتی معمولاً بخش مهمی از سازمان هستند. سازمان‌ها معمولاً اطلاعات مالی و تراکنش‌های کسب‌وکاری، اطلاعات مربوط به مشتریان و کارمندان یا خیلی اطلاعات دیگر شرکت خود را در بانک اطلاعاتی قرار می‌دهند. تمام این اطلاعات در بانک اطلاعاتی ذخیره می‌شوند. این بانک اطلاعاتی به توانایی‌های مدیر بانک اطلاعاتی …