مهندس داده

مهندس داده

مهندس داده هوش تجاری نفیس تقدیم می کند : مهندس داده کیست؟ مهندسی داده چیست؟ مهندس داده کیست؟ مهندس داده شخصی خبره در فنّاوری است. که راهکارهای ذخیره سازی داده های بسیار زیاد. و بسیار متنوع توسعه می دهد. این مهندسان همچنین مسئول ایجاد. خط لوله داده یا pipeline هستند. تا داده های کسب و …