شکل 5 : چارچوب هوشمندی کسب‌وکار

چارچوب هوشمندی کسب‌وکار

چارچوبِ هوشمندی کسب‌وکار

مقدمه‌ای بر چارچوب هوشمندی کسب‌وکار

چارچوب هوشمندی کسب‌وکار: متدولوژی‌ها، چارچوب‌ها و معماری‌ها، سرمایه‌ای فکری برای انجام پروژه‌های فناوری اطلاعات در اختیار قرار می‌دهند.

به‌وسیله این سرمایه فکری می‌توان برآورد هزینه، طرح‌ریزی پروژه، توجیه نرخ بازگشت سرمایه و مطالعات موردی درباره انجام کار داشت.

متدولوژی کمک می‌کند تا درباره بهترین روش انجام کار، آموزش‌ها یا گواهی‌نامه‌های موردنیاز و پروسه انجام کار آگاهی و بینش کسب شود.

به‌وسیله متدولوژی واضح و مشخص در پروژه‌های هوشمندی کسب‌وکار، ریسک‌های انجام کار کاهش‌یافته، کیفیت خدمات و سرعت انجام کار افزایش می‌یابد.

چارچوب هوشمندی کسب‌وکار و اهمیت آن

چارچوب هوشمندی کسب‌وکار، چارچوبی مناسب برای توسعه راهکار هوش تجاری است، که راهنمایی‌هایی اصولی برای انجام کار ارائه می‌دهد و برگرفته از بهترین تجربیات گذشته می‌باشد.

چارچوب هوشمندی کسب‌وکار می‌تواند به‌عنوان طرحی موفق در راستای طراحی و راه‌اندازی راهکار هوشمندی کسب‌وکار مورداستفاده قرار گیرد.

با این چارچوب می‌توان سخت‌افزارها، نرم‌افزارها و اجزای محیط هوش تجاری را شناسایی کرد و درنهایت به‌راحتی پاسخگوی نیازهای تجاری مشتریان بود.

چارچوب هوشمندی کسب‌وکار مؤلفه‌های مهم و پایه‌ای را توصیف کرده و بلوک‌های موردنیاز برای معماری راهکار هوش تجاری را بیان می‌نماید.

این چارچوب تمامی زمینه‌های راهکار هوشمندی کسب‌وکار را در برمی‌گیرد و زبانی مشترک ایجاد کرده تا تعاملات و همکاری‌ها راحت‌تر انجام شوند.

چارچوب کمک می‌کند تا دامنه و حدومرز پروژه مشخص گردد، همچنین نقشه‌ی راه برای توسعه راهکار هوش تجاری مهیا می‌نماید.

همچنین کمک می‌کند مواردی شناسایی گردند که در صورت عدم شناخت آنها احتمال دارد ریسک پروژه افزایش یابد، همچنین به ارزیابی زیرساخت‌های موجود، ابزار و فناوری‌ها توجه خواهد کرد.

چارچوب هوشمندی کسب‌وکار در راستای پیشبرد فناوری هوش تجاری بوده و استفاده از آن، این اطمینان را حاصل می‌کند که مسیر درست انتخاب‌شده است.

با بکار بردن چارچوب هوشمندی کسب‌وکار، پیچیدگی‌ها و هزینه‌ها کاهش‌یافته و همچنین ریسک راه‌اندازی راهکار هوش تجاری پایین خواهد آمد.

برای بررسی راحت‌تر چارچوب هوشمندی کسب‌وکار شاید بهتر باشد آن را به چهار لایه چارچوبی تقسیم نماییم و هرکدام را توضیح دهیم.

چارچوب داده و اطلاعاتِ هوش تجاری، چارچوب تکنیک‌هایِ تحلیلی هوش تجاری، چارچوب تحلیل هوش تجاری و چارچوب موضوع گرایی هوش تجاری لایه‌های چارچوب هوشمندی کسب‌وکار می‌باشند.

در ادامه به شرح و بیان هرکدام از لایه‌های ذکرشده خواهیم پرداخت و درنهایت چارچوب هوشمندی کسب‌وکار را بیان خواهیم کرد.

چارچوب هوش تجاری چارچوب داده و اطلاعات

چارچوب داده و اطلاعات نمایشی از وضعیت کسب‌وکار است.

در این چارچوب با در نظر گرفتن مخاطب نهایی، (همان مخاطبین کسب‌وکار) سعی شده بادید کسب‌وکاری و غیر فنی به معماری کلان داده و اطلاعات نگاه شود.

شکل ۱ تمام لایه‌هایِ چارچوب داده و اطلاعات کسب‌وکار، از استفاده‌کنندگان اطلاعات تا منابع داده‌ای و عملیاتی را در برمی‌گیرد.

شکل 1 : چارچوب داده و اطلاعاتِ هوش تجاری
شکل ۱ : چارچوب داده و اطلاعاتِ هوش تجاری

چارچوب هوش تجاری چارچوب تکنیک‌های تحلیلی

ارزش هوش تجاری به ارائه اطلاعاتِ نهفته‌ای است که به‌صورت بالقوه درون فرآیندهای کسب‌وکار و سیستم‌های عملیاتی موجود ولی مخفی است و هوش تجاری آن را بالفعل و عیان می‌کند.

اصول کلیدی چارچوب تکنیک‌های تحلیلی، بر پایه اهمیت اطلاعات برای کاربران و نقش اساسی هوش تجاری است.

نقش اساسی هوش تجاری مفهومی است که می‌گوید: هوش تجاری نمی‌خواهد کاربران را با اطلاعات غرق کند.

بلکه فقط اطلاعاتی در اختیار آنها قرار خواهد داد که به آنها نیاز دارند و برای استفاده صحیح، اطلاعات سفارشی‌سازی شده و در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت.

چارچوب تکنیک‌های تحلیلی هوش تجاری، چالش‌ها و سؤالات کسب‌وکار را در سه دسته متفاوت تقسیم‌بندی کرده است.

شکل ۲ نشان‌دهنده چارچوب تکنیک‌های تحلیلی هوش تجاری است.

در اولین لایه شکل ۲ کاربرانی متفاوت از سطوح مختلف سازمان با نیازهای تحلیلی و سؤالات یا چالش‌های کسب‌وکاری متفاوتی قرار دارند.

این چارچوب هر نوع نیاز تحلیلی را پشتیبانی کرده و به هر کاربری فقط اطلاعات موردنیازش را تحویل خواهد داد.

شکل 2 : چارچوب تکنیک‌های تحلیلیِ هوش تجاری
شکل ۲ : چارچوب تکنیک‌های تحلیلیِ هوش تجاری

چارچوب هوش تجاری چارچوب تحلیل

چارچوب تحلیلِ هوش تجاری یکی از لایه‌های برجسته چارچوب جامع هوشمندی کسب‌وکار است.

چون‌که برنامه‌های کاربردی و عملیاتی کسب‌وکار، تحلیل و گزارش دادن از حوزه‌های کلیدی کسب‌وکار در این لایه قرار دارند.

زمانی که درباره هوش تجاری و چارچوب تحلیل صحبت به میان می‌آید، به‌طورکلی درباره برنامه‌های کاربردی تحلیلی صحبت می‌کنیم که جهت تحلیل فرایندهای کلیدی کسب‌وکار ساخته‌شده‌اند.

اجزای مهم چارچوب تحلیل در شکل ۳ نمایش داده‌شده است.

در چارچوب تحلیل هوش تجاری به ذکر منابع داده‌ای، انبار داده، تکنیک‌های تحلیل، دسته‌بندی موضوعی تحلیل و استفاده‌کنندگان اطلاعات پرداخته خواهد شد.

چارچوب تحلیلی هوش تجاری به‌نوعی حدومرز هوشمندی کسب‌وکار درزمینه داده، اطلاعات و تحلیل خواهد بود.

شکل 3 : چارچوب تحلیلِ هوش تجاری
شکل ۳ : چارچوب تحلیلِ هوش تجاری

چارچوب هوش تجاری چارچوب موضوع گرایی تحلیل

شکل ۴ چارچوب موضوع گرایی تحلیل در هوش تجاری نشان داده‌شده است.

در این چارچوب سعی شده است مهم‌ترین و استراتژیکی‌ترین موضوعات تحلیلی کسب‌وکارهای متفاوت را بیان نماییم.

همان‌گونه که در شکل ۴ مشخص است بعضی از موضوعات تحلیلی با همدیگر همپوشانی دارند.

هدف این امر این بوده که معماری ارائه گردد تا بتوان به‌وسیله آن زنجیره‌ای از ارزش متقابل تحلیل‌ها موجود باشد.

هدف از چنین سؤالاتی این است که کاربران با جزئیات بیشتری درگیر محیط هوش تجاری شوند و با این نوع سؤالات خودشان را ذی‌نفع واقعی هوش تجاری بدانند.

همچنین کاربران باید بتوانند پاسخ سؤالاتی از قبیل

«بهترین مشتریان کدام‌اند؟»

«آیا بهترین مشتریان واقعاً برای کسب‌وکار سودآور هستند؟»

«کدام مشتریان با تحویل در زنجیره تأمین کسب‌وکار مشکل‌دارند؟»

را در هوش تجاری داشته باشند، تا زنجیره ارزش تحلیل‌ها به وجود بیاید.

باید بتوانیم یک معماری و سیستم هوش تجاری تحویل کاربران که قادر باشد چنین ارزش تحلیلی موضوعی برای کاربران به وجود بیاورد.

همان‌گونه که ذکر شد در شکل ۴ موضوعات استراتژیک تحلیلی کسب‌وکار بیان‌شده است و این موضوعات با همپوشانی‌هایی که دارند زنجیره‌ای از ارزش تحلیل را برای کاربران به وجود خواهند آورد.

شکل 4 : چارچوب موضوع‌گرایی تحلیل در هوش تجاری
شکل ۴ : چارچوب موضوع‌گرایی تحلیل در هوش تجاری

چارچوب مرجع هوشمندی کسب‌وکار

شکل ۵ چارچوب مرجع هوشمندی کسب‌وکار را نشان می‌دهد.

با نگاه به شکل ۵ متوجه می‌شویم، مقداری شبیه به چارچوب تحلیل است که در شکل ۳ نشان داده بودیم.

اما گام‌هایی فراتر نهاده و موارد بیشتری را ذکر کرده است.

چارچوب مرجع جزئیات بیشتری دارد، همچنین دیدگاه آن فنی‌تر بوده و مخاطبین آن متخصصین فناوری اطلاعات یا کسانی هستند که به مسائل فنی آگاهی بیشتری دارند.

معماری مرجع علاوه بر مبحث دستیابی به اطلاعات مباحث امنیت داده‌ها و حریم خصوصی کاربران را پوشش می‌دهد.

معماری مرجع مفهومی بنام لایه‌های زیرساختی متقابل را بیان می‌کند.

زیرساخت‌های متقابل مواردی مانند متاداده‌ها، امنیت، پلتفُرم‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری می‌باشند.

لایه‌های نشان داده در چارچوب مرجع، نقش بسیار مهمی در معماری هوش تجاری ایفا می‌کنند.

خط‌چین‌های در شکل ۵ نشان داده‌شده است، بیانگر جریان داده یا الگوهای گردش کار هستند.

این خط‌چین‌ها تمامی جریان‌های احتمالی بین لایه‌های معماری را نشان نمی‌دهند.

و نوک فلش بر روی خط‌چین‌ها برای ساده کردن نمودار و فهم راحت الگوهای گردش کار استفاده‌شده‌اند.

شکل 5 : چارچوب هوشمندی کسب‌وکار
شکل ۵ : چارچوب هوشمندی کسب‌وکار

مزایای استفاده از چارچوب مرجع هوشمندی کسب‌وکار

استفاده از چارچوب مرجع کسب‌وکار در اجرای راهکار هوش تجاری مزیت‌های فراوانی ایجاد خواهد کرد.

مهم‌ترین مزایای استفاده از چارچوب مرجع هوشمندی کسب‌وکار:

  • یافتن شکاف‌ها در طرح‌ریزی پروژه
  • شناسایی نقطه‌ضعف‌ها
  • شناسایی صحیح مسئله و حدومرز آن
  • شناخت مواردی که نیاز به مشاوره داریم
  • شناخت تجربه‌های خوب و عدم تکرار شکست‌های گذشته
  • شناسایی نکات یکپارچه‌سازی
  • شناسایی و وزن دهی به گزینه‌های انجام کار
  • ساده‌سازی تعاملات بین افراد تیم (توسعه‌دهندگان انبار داده و فروشندگان)
  • امتیاز استفاده کردن از رویکردی که توسط کمپانی‌های معتبری مانند IBM و Oracle مورد استفاده قرار می‌گیرد

تالیف و ترجمه: آقای مهندس رضا بهادری زاده

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *