ناتوانی در استفاده از هوش تجاری

ناتوانی در استفاده از هوش تجاری

ازآنجاکه مبنا و پایه برنامه‌های هوش تجاری و تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار بر اساس داده می‌باشد، لذا در برخی موارد استراتژی هوش تجاری و تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار بیش‌ازحد روی‌داده تمرکز خواهد داشت. این تمرکز زیاد روی‌داده غالباً منجر به گسترش دامنه پروژه شده و پیشرفت را کند یا در برخی موارد متوقف می‌کند. اگرچه داده‌ها و کیفیت آنها در موفقیت هوش تجاری بسیار مهم و حیاتی هستند، اما اجازه ندهید که کل داده‌های کسب‌وکار حیاتی در نظر گرفته شوند. در عوض، فقط داده‌های موردنیاز برای هوش تجاری و تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار محدود کرده و آنها را اصلاح و ادغام نماییم.

سفارشی‌سازی هوش تجاری

سفارشی‌سازی هوش تجاری

مفاهیم سازمانی مهمی مانند مراکز تعالی هوش تجاری و مراکز شایستگی هوش تجاری بسیار مفید هستند. زیرا در هنگام توسعه و استقرار راهکار هوش تجاری و تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار، نیاز به همکاری بین واحدی و تعاملات درون‌سازمانی را برطرف می‌کنند. هرچند نمی‌توان به روشی با استاندارد یکسان و اندازه متناسب برای همه سازمان‌های رسید، زیرا سازمان‌ها باهم متفاوت دارند

هوش تجاری در صنعت FMCG

هوش تجاری در صنعت FMCG

امروزه رقابت در صنعت FMCG مؤلفه‌های مختلفی برای تحکیم موقعیت در بازار، ایجاد کانال‌های فروش جدید و فرصت‌های رشد، ضمن افزایش کارایی زنجیره تأمین، نیاز دارد. برای رقابت در چنین فضایی، شرکت‌های FMCG باید از خدمات معتبر هوش تجاری، فناوری و مدیریت اطلاعات استفاده کنند تا بتوانند در رقابت باقی‌مانده و سهم بازار خود را افزایش دهند.

هوش تجاری فرآیند تصمیم‌گیری

هوش تجاری فرآیند تصمیم‌گیری

از آنجائی که شرکت‌ها به دنبال ورودی‌های مبتنی بر حقایق کسب‌وکار خود هستند تا بر مبنای آن تصمیمات اصلی و فرآیند تصمیم‌گیری را انجام دهند، هوش تجاری و تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار می‌توانند باعث شوند تصمیم‌گیری آگاهانه انجام‌شده و همچنین کمک کنند فرآیند تصمیم‌گیری استانداردسازی شود.

بانک اطلاعاتی

بانک اطلاعاتی

پایگاه داده یا دیتا بیس یا DB (Database) یا پایگاه داده رابطه‌ای یا بانک اطلاعاتی چیست؟ بانک اطلاعاتی مجموعه‌ای از اطلاعات است که فعالیت‌های یک یا چند سازمان مرتبط به هم را شرح می‌دهد. برای مثل پایگاه داده دانشگاه، شامل موجودیت‌های: دانشجو، دانشکده ، درس و کلاس می‌باشد.
ارتباطات بین موجودیت‌ها شامل:
 ثبت‌نام دانشجو در درس‌ها
 درس‌های ارائه‌شده در دانشکده
 استفاده از کلاس برای تدریس درس
می‌باشند.

فرصت‌های جدید هوش تجاری

فرصت‌های جدید هوش تجاری

فرصت‌های جدید هوش تجاری : تنها راهی که سرمایه‌گذاری بر روی هوش تجاری و تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار می‌تواند نرخ بازگشت سرمایه ایجاد کند، بهبود کار آیی و یا اثربخشی فرایندهای کسب‌وکاری است که بر روی سودآوری تأثیر می‌گذارند