چشم‌انداز کسب‌وکار محور از کلان داده و هوش مصنوعی

چشم‌انداز کسب‌وکار محور از کلان داده و هوش مصنوعی

نوآوری مبتنی بر فناوری اطلاعات مستعد چنین ادعاهای مبهم و اغراق‌آمیزی است. اگرچه فناوری اطلاعات واقعاً قابلیت‌ها و فرصت‌های کسب‌وکار جدیدی را برای تمایز ایجاد می‌کند، اما اشتباه است که بدون داشتن چشم‌انداز روشن و مبتنی بر کسب‌وکار در مورد آنچه این فناوری‌های امیدوارکننده به کسب‌وکار خاص شما ارائه می‌دهند، وارد عمل شوید.

هفت واژه مهم هوش تجاری

هفت واژه مهم هوش تجاری

در این مقاله هفت واژه بسیار مهم درباره هوش تجاری که هرکسی باید آنها را بداند را بیان و توضیح دادیم.
این هفت واژه مهم عبارت‌اند از: سیلوی داده، انبار داده، ETL، RDBMS ، SQL ، KPI و داشبورد. شرح و توضیح این هفت واژه مهم را در مقاله قابل‌خواندن هستند.

ناتوانی در استفاده از هوش تجاری

ناتوانی در استفاده از هوش تجاری

ازآنجاکه مبنا و پایه برنامه‌های هوش تجاری و تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار بر اساس داده می‌باشد، لذا در برخی موارد استراتژی هوش تجاری و تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار بیش‌ازحد روی‌داده تمرکز خواهد داشت. این تمرکز زیاد روی‌داده غالباً منجر به گسترش دامنه پروژه شده و پیشرفت را کند یا در برخی موارد متوقف می‌کند. اگرچه داده‌ها و کیفیت آنها در موفقیت هوش تجاری بسیار مهم و حیاتی هستند، اما اجازه ندهید که کل داده‌های کسب‌وکار حیاتی در نظر گرفته شوند. در عوض، فقط داده‌های موردنیاز برای هوش تجاری و تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار محدود کرده و آنها را اصلاح و ادغام نماییم.

سفارشی‌سازی هوش تجاری

سفارشی‌سازی هوش تجاری

مفاهیم سازمانی مهمی مانند مراکز تعالی هوش تجاری و مراکز شایستگی هوش تجاری بسیار مفید هستند. زیرا در هنگام توسعه و استقرار راهکار هوش تجاری و تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار، نیاز به همکاری بین واحدی و تعاملات درون‌سازمانی را برطرف می‌کنند. هرچند نمی‌توان به روشی با استاندارد یکسان و اندازه متناسب برای همه سازمان‌های رسید، زیرا سازمان‌ها باهم متفاوت دارند

هوش تجاری در صنعت FMCG

هوش تجاری در صنعت FMCG

امروزه رقابت در صنعت FMCG مؤلفه‌های مختلفی برای تحکیم موقعیت در بازار، ایجاد کانال‌های فروش جدید و فرصت‌های رشد، ضمن افزایش کارایی زنجیره تأمین، نیاز دارد. برای رقابت در چنین فضایی، شرکت‌های FMCG باید از خدمات معتبر هوش تجاری، فناوری و مدیریت اطلاعات استفاده کنند تا بتوانند در رقابت باقی‌مانده و سهم بازار خود را افزایش دهند.

هوش تجاری فرآیند تصمیم‌گیری

هوش تجاری فرآیند تصمیم‌گیری

از آنجائی که شرکت‌ها به دنبال ورودی‌های مبتنی بر حقایق کسب‌وکار خود هستند تا بر مبنای آن تصمیمات اصلی و فرآیند تصمیم‌گیری را انجام دهند، هوش تجاری و تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار می‌توانند باعث شوند تصمیم‌گیری آگاهانه انجام‌شده و همچنین کمک کنند فرآیند تصمیم‌گیری استانداردسازی شود.